Odvlhčovače vzduchu

Prístroj na pohlcovanie nadmernej vlhkosti vzduchu na rôznych miestach ako sú napr. knižnice, sklady, pivnice, obytné priestory, bazény, kúpelne, toalety, kaderníctva, fitcentrá, ale tiež v stavebníctve a potravinárstve atď...

Princíp činnosti odvlhčovača

Pri odvlhčovačoch ventilátor vhána vzduch z priestoru na chladiace teleso. Toto teleso je chladené kompresorom obdobne ako v chladničke. Na chladiacom telese sa zráža vodná para, podobne ako na okuliaroch pri prechode z chladneho prostredia do teplého. Táto voda následne steká do zbernej nádoby a späť do ovzdušia sa dostáva vysušený vzduch.

Zoznam produktov

Zoznam produktov je filtrovaný.