Miešačky

Veľké pomocníčky pri práci na stavbách ale aj mimo nich. Sú to stredne veľké mobilné stroje, ktoré slúžia najmä na vyrábanie a miešanie malty, cementu, lepidla, sadry, vápna a veľa iných materiálov.

Zoznam produktov

Zoznam produktov je filtrovaný.