Kolíkovacie frézy

Viacklinový nástroj na frézovanie s presne definovanou geometriou. Fréza na kolíkové otvory.

Zoznam produktov

Zoznam produktov je filtrovaný.