Aj vzhľadom na aktuálnu situáciu je Pomocnik v prevádzke a tovar zasielame štandardne.

Mini systainery

Menšie ručné náradie, ktoré slúži na ochranu produktov umiestnených vo vnútri pred ich poškodením. Nie je možné ho spájať s inými systainermi.

Zoznam produktov

Zoznam produktov je filtrovaný.