Košík / 0.00 €
Menu

Reklamácie a záručný servis


Ako postupovať pri reklamácii


1. Poškodenie tovaru pri preprave
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v originálnom obale. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť a vy zároveň vyplňte na našej stránke reklamačný formulár. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby
Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplňte reklamačný formulár a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo inej prepravnej spoločnosti. Tovar zašlite na našu adresu. Neposielajte tovar na dobierku! Odporúčame tovar poistiť.

Naša adresa:
Ing. Ján Buchanec TECHNIK
Internetový obchod
Jesenského 14
036 01 Martin


Pokiaľ si chcete uplatniť právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ), doručte nám originál účtovný doklad. Pri väčšom tovare, ktorý je komplikované zaslať prostredníctvom pošty môžete využiť kuriérsku službu UPS. Túto možnosť zvoľte v reklamačnom formulári, prepravu kuriérom zabezpečíme na základe vami vyplneného reklamačného formuláru. V prípade, že je pre reklamovaný tovar v záručnom liste uvedený autorizovaný záručný servis vo vašom okolí, môžete si záruku uplatniť v tomto servise. Pre informácie o servisných strediskách nás kontaktujte e-mailom. Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na pomocnik.sk. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Pri uplatnení záruky sa riaďte nasledovnými pokynmi, pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte mailom pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie