Absorbčné odvlhčovače vzduchu

Toto zariadenie, ktorého princípom odvlhčovania je adsorbcia vlhkosti, majú široké pole uplatnenia. Použitie nachádzajú všade tam, kde je vyžadovaná naozaj nízka vlhkosť.

Zoznam produktov

Zoznam produktov je filtrovaný.