Zabudnuté heslo
Prihlásiť sa
Vytvoriť zákaznícky účet
Zadajte Vašu e-mailovú adresu. Na túto adresu Vám zašleme nové Vaše nové prihlasovacie údaje.
Odpíšte bezpečnostný kód z obrázka. Ak je kód zle čitateľný, kliknite na obrázok

Odpíšte bezpečnostný kód z obrázka. Ak je kód zle čitateľný, kliknite na obrázok

Odpíšte bezpečnostný kód z obrázka. Ak je kód zle čitateľný, kliknite na obrázok

Vrátenie tovaruV zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby /spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu/, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie. Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručte osobne, alebo zašlite na našu adresu:

Ing. Ján Buchanec - BB Trade
Internetový obchod
Jesenského 14
036 01 Martin

Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku!

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.

Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu sú zmluvy, ktorých predmetom je:
  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
  • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa
  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil


Podrobné informácie o vrátení tovaru a odstúpení od zmluvy nájdete v obchodných podmienkach.